Biedrības Mana MS statūti

  Biedrības nosaukums
   1. Biedrības nosaukums ir Mana MS (turpmāk - Biedrība). Biedrības nosaukuma tulkojums angļu valodā ir My MS.

  Biedrības mērķi un uzdevumi
   1. Biedrības darbības mērķi ir:

   2. Biedrības darbības uzdevumi ir:

  Biedrības darbības termiņš
  Biedru iestāšanās, izstāšanās un izslēgšana no Biedrības
  Biedru tiesības un pienākumi
  Biedrības struktūrvienības
  Biedru sapulces sasaukšana un lēmumu pieņemšana
  Izpildinstitūcija
  Saimnieciskās un finansiālās darbības revīzijas institūcija
  1. Biedru sapulce apstiprina Biedrības gada pārskatu tikai pēc Revidenta atzinuma saņemšanas.

   Biedru nauda