Lapas satura autortiesības

Nav atļauts daļēji vai pilnībā izplatīt, pārveidot vai izmantot Mājaslapas saturu, tostarp, visu saturu, tā attēlus, audio un video materiālus publiskiem vai komerciāliem mērķiem, bez iepriekšējas rakstiskas atļaujas. 

Jūs apzināties un piekrītat, ka visu šajā mājaslapā publicēto saturu aizsargā autortiesību likums un to nekādā veidā nedrikst izmantot bez Biedrības un attiecīgo autoru atļaujas.